Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Segura Aterpetxea / Albergue Segura

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Gipuzkoako Foru Aldundia Kokapena / Situación Segura (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Energia berriztagarriak + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Energías renovables + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %26 / 127.010 kWh/urteko