Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Paco Yoldi Kiroldegia / Polideportivo Paco Yoldi

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Donostiako sustapena + Europear Batasuna (Best Energy) / Fomento de San Sebastián + Comunidad Europea (Best Energy) Kokapena / Situación Donostia (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Ingurugiro kontzientziazioa + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Concienciación mediambiental + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto 12% / 568.368 kWh/año