Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

CEMEI Empresa Zentroa / Centro de empresas CEMEI

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Donostiako sustapena + Europear Batasuna (Best Energy) / Fomento de San Sebastián + Comunidad Europea (Best Energy) Kokapena / Situación Donostia(Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Ingurugiro kontzientziazioa + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Concienciación medioambiental + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %27.9 / 130.887 kWh/urteko