Beste gaiak / Otros temas

Laguntza Programak EVE 2016 : Energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak / Programas de ayudas EVE 2016: Eficiencia Energética y Energías Renovables

Ireki da EVE k energia raginkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzeko diru laguntzak eskatzeko epea. Eskabideak aurkezteko epea aldakorra da, eskatzen den diru laguntzaren arabera. Baldintza eta epe guztiak ezagutzeko, klikatu hemen. Abierta la convocatoria para la solicitud de subvenciones del EVE. El plazo de presentación de solicitudes es variable dependiendo del tipo de ayuda. Para conocer todos los requisitos… Continue reading Laguntza Programak EVE 2016 : Energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak / Programas de ayudas EVE 2016: Eficiencia Energética y Energías Renovables