Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Uliazpi Fundazioa (Zubieta) / Fundación Uliazpi (Zubieta)

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Gipuzkoako Foru Aldundia / Uliazpi Fundazioa Kokapena / Situación Hondarribi (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Energia berriztagarriak + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Energías renovables + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %33.7 / 528.945 kWh/urteko