Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Garbera Merkatal Zentroa / Centro Comercial Garbera

Bideragarritasun-azterlana + Euri-uren ustiapena / Estudio de viabilidad + Aprovechamiento de aguas pluviales Eragilea / Promotor Univail-Rodamco Kokapena / Situación Donostia (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %46 / 4.641 m3/urteko