2016-an ere #SmartKalea proiektuak jarraituko dugu lanean. / El 2016 también seguiremos trabajando en el proyecto #SmartKalea.

smartkalea-ahorro-eficiencia

Aurreko urteetan ematen ari diren emaitza onak ikusirik, 2016 an ere @FomentoSS ek sustatutako #SmartKalea proiektuak jarraituko duela jakinarazi da gaur. Orain arte bezala, aurrerantzean ere bertan izango gara energia kontsumoak murrizteko aholkuak ematen.    Jarrai irakurtzen…

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu


Después de comprobar los buenos resultados que se están dando en los diferentes ámbitos del proyecto, @FomentoSS ha anunciado la intención de seguir impulsando este proyecto tambien el 2016. Como lo hemos hecho hasta ahora, este año también seguiremos aconsejando a los participantes de #SmartKalea en los pasos a seguir para reducir los consumos energéticos.    Seguir leyendo…

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu


 

CO2 isuri neutro dun etxebizitza Donostian

Duela hilabete batzuk Donostian kokatuta dagoen etxebizitzaren jabeak etorri ziren guregana, birgaitzen ari ziren etxea %100-ean energia berriztagarriz hornitzeko asmoa zutela adieraziz. Aurretik egin zituzten beste kontsultetan, komeni ez zitzaiela eta ezinezko zela jaso zuten erantzun gisa.

Bainan azkenean beraien ametsa egi bihurtu da. Proiektua, Ekindarra eta Uhin Energia eta Ingurumena enpresen artean egin dugu, eta aurtengo negua heldu denerako, berogailua eta ur bero horniketa osoa, eguzki energia eta biomasa bidez asetzen ari dira.

Gainera, etxeko jabeak Goiener eko bazkide izanik, kontsumitzen duten energia elektrikoa ere, %100 ean berriztagarri dela azpimarratu beharra dago.

 ENERGIA BERRIZTAGARRIA BIOMASA EGIZKI ESKEMA

Eskema hidraulikoa

INSTALAZIOAREN XEHETASUNAK

Hiru solairutan banatutako 130 m2 ko etxebizitza da eta instalazio termiko birgaitu aurretik, etxeko berokuntza eta ur bero sanitarioaren hornidura, erradiadore eta termo elektriko bidez asetzen zen.

Orain berriz ur bero sanitarioa eta berokuntzarako beharra asetzeko, eguzki energia termikorako sorkuntza instalazioa eraiki da, Solvis fabrikatzaile alemandarraren 5.1 m2 ko eguzki panela instalatuaz.

 captador solar solvis

Eguzki kaptadoreak

Energia iturri osagarri bezala biomasa erabiltzen dute, dagoeneko merkatuan 20 urte baino gehiago daramatzan, Windhager 20 kW ko gasifikaziozko galdara austriarra hain zuzen. Galdaran erretzeko egurra hornidura, 300 metrotara dagoen zerrategi batean erosten dute.

 caldera windhagen fku

Galdara

Honetaz gain, instalazio termikoaren energia eraginkortasuna eta kontrola hobetzea da helburu, horretarako Solvis fabrikatzaile alemaniarraren kudeatzaile energetikoa instalatu da, urruneko telegestio eta guzti.

Proposatzen den instalazioaren protagonista, ur metagailu estratifikatua da, eta instalazio termikoan eragiten den kontrol zehatzari esker, gutxienez %30 eko aurreztea lortzen da.

Ur bero sanitario eta berogailurako ura berotzeko sistema adimentsu honek, galdaren eta eguzki instalazioaren etekina hobetzen du, duen isolamenduari esker energia galerak murriztuaz. Bestalde, etorkizunean beste energia iturrien erabilera ahalbidetzen du inongo inbertsiorik egin gabe.

SOLVIS MAX 7

 Kudeatzaile energetikoa

 

KONTROLA

Erabiltzailearentzat hiru pantaila nagusi ditu, parametro ezberdinak bertatik edo urrunetik kudeatu ahal izateko.  Gainera, mantenuko teknikariak urrunetik egin dezake instalazioaren jarraipena, lana erreztuz eta merketuaz.

Eguzki energiaren parametro pantaila:

solvis control solar

Ezkerrean, deposituako altuera ezberdinetan tenperaturak ikusten dira. Goikaldean 73.8ºC, behean 35ºC. Deposituan lortzen den estratifikazioari esker, eguzki energia dagoenean, ahal den etekinik altuenean lan egitea ahalbidetzen du, iturri honen bidez lortzen den energia kopurua maximizatuz.

Eskuinean, eguzki instalazioaren primarioko tenperaturak (68 eta 71.1 ºC).

Erdian, eguzki instalazioaren sekundarioko tenperaturak eta emaria (64.6 eta 34.9 ºC).

14.8ºC kaleko tenperatura.

 

Berokuntzako parametro pantaila:

solvis control calefaccion

Eskuinean, kanpoko tenperatura 23ºC eta galdararen inpultsio tenperatura 62ºC.

Ezkerretan deposituan altuera ezberdinetan tenperaturak ikusten dira. Goikaldean 63ºC, behean 23ºC. Deposituan lortzen den estratifikazioari esker, berokuntzan ere kondensazioan lan egiteko aukera ahalbidetzen du sistema honek, kondentsazio galdarari ur beroan eta berokuntzan ahal den etekinik handiena atereaz.

Erdian berokuntzarako bi zirkuituak ikus ditzazkegu. HK1 50ºC radiadoreak eta HK2 35ºC zolu erradiatzailea.

Ur beroaren parametro pantaila:

 solvis control acs

Eskuinean, Sareko uraren tenperatura (10ºC) eta ur beroaren momentuko kontsumoa (5.7 litro/minutu).

Ezkerretan, deposituan altuera ezberdinetan tenperaturak ikusten dira. Goikaldean 53.4ºC, behean 29.8ºC.

Erdian, momentuko ematen ari den ur bero kontsumo tenperatura (45.7ºC).

Kontrolak parametro guzti hauen historikoak gordetzen ditu, 2D eta 3D tan grafikatzeaz gain, taulatan ere erakusten dira. Honek instalazioaren energia eraginkortasunaren jarraipen zehatza egiteko aukera ematen du.

Jarraian grafikatzeko moduen adibide batzuk:

GRAFICA 2D SOLVIS MAX 7

GRAFICA 3D SOLVIS MAX 7TABLA SOLVIS MAX 7

 

KOMUNIKABIDETAN

Jarraian, gai honek komunikabide ezberdinetan izan duen oiartzuna ikus dezakezue:

 

PROIEKTU HONI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO NAHI BADUZU JARRI GUREKI HARREMANETAN.

 

 Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu

Vivienda con emisiones neutras de CO2 en Donostia

Hace unos meses, los propietarios de una vivienda en rehabilitación de Donostia se acercaron a nosotros, tenía la idea de que el 100% del suministro energético de su vivienda fuera renovable. Hasta entonces, a todas las consultas que habían hecho, le decían que no les convenía o que era imposible.

Al final han podido cumplir su sueño. El proyecto lo hemos ejecutado entre la empresa Ekindarra y Uhin Energia eta Ingurumena, y para cuando ha empezado el invierno ya están generando agua caliente y calefacción mediante energías renovables.

Además, siendo los propietarios de la vivienda socios de Goiener, hay que subrayar que también el 100 % de la energía eléctrica que consumen es renovable.

 

 ENERGIAS RENOVABLES BIOMASA SOLAR ESQUEMA

Esquema hidráulico

 

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Se trata de una vivienda de 130 m2, antes de la rehabilitación, existía un sistema de calefacción con radiadores eléctricos y agua caliente sanitaria mediante termo eléctrico.

Ahora en cambio, el suministro de agua caliente se dará con el captador solar de 5.1 m2, del fabricante alemán Solvis que se puede ver en la siguiente imagen.

 

 captador solar solvis

Captadores solares

 

Como energía auxiliar se utilizará la biomasa Para ello se ha instalado una caldera de gasificación austriaca Windhager de 20 kW, que lleva más de 20 años en el mercado. El combustible de la caldera, lo compran en una serrería que está a 300 metros de la vivienda.


 caldera windhagen fku

Caldera

Además de genera la energía con suministros renovables, otro de los objetivos es la mejorara y control de la eficiencia energética de la instalación térmica, para ello se ha instalado un gestor energético del fabricante Alemán Solvis con posibilidad de acceder al control de la instalación en remoto, ya que cuenta con conexión a internet.

El protagonista de la instalación es el deposito súper-estratificado, que gracias al control preciso que hace de todos los parámetros, es capaz de ahorrar un mínimo del 30% respecto a una instalación convencional.

Este sistema inteligente de calentar el agua caliente sanitaria y calefacción, mejora el rendimiento de las calderas y de la instalación solar. Por otra parte, posibilita el uso de las otras fuentes de energía en el futuro, sin que sea necesario hacer ninguna inversión.

 

SOLVIS MAX 7

 Gestor energético

 CONTROL

El usuario, tiene tres pantallas principales para modificar y controlar los diferentes parámetros de la instalación, tanto de forma local como en remoto. Si es necesario, el técnico de mantenimiento puede controlar y modificar parámetros sin tener que desplazarse a la instalación, simplificando esta labor y abaratando costes de mantenimiento.

Pantalla de parámetros de energía solar:

 

solvis control solar

A la izquierda se pueden observar las diferentes temperaturas del depósito dependiendo de la altura. En la parte alta 73.8ºC y en la baja 35ºC. Esta estratificación permite que la instalación solar funcione al máximo rendimiento, consiguiendo que la energía generada mediante está fuente renovable sea la máxima posible.

En la derecha se observan las temperaturas del primario solar (68 y 71.1 ºC).

En el centro, temperaturas del secundario solar (64.6 y 34.9 ºC).

14.8ºC temperatura exterior.

Pantalla calefacción:

 

solvis control calefaccion

A la derecha, temperatura exterior de 23 ºC y temperatura de impulsión de caldera 63ºC.

A la izquierda se pueden observar las diferentes temperaturas del depósito dependiendo de la altura. En la parte alta 63ºC y en la baja 23ºC. Esta estratificación permite que para el caso de tener caldera de condensación también se pueda condensar en modo de calefacción, mejorando considerablemente el rendimiento de la instalación.

En el centro se ven los dos circuitos de calefacción. HK1 50ºC para radiadores y HK2 35ºC para suelo radiante.

 

Pantalla agua caliente

 

 solvis control acs

A la derecha, temperatura de agua de red (10ºC) y consumo instantáneo de agua caliente (5.7 litros/minuto).

A la izquierda el depósito, se observan diferentes temperaturas 53.4ºC en la parte superior y 29.8ºC en parte inferior.

En el centro, temperatura instantánea de consumo de agua (45.7ºC).

 

Con todos los parámetros del control se hacen históricos que se pueden mostrar de forma grafica en 2D y 3D así como en forma de tabla. De esta forma se puede hacer un seguimiento preciso de la eficiencia energética de la instalación.

En las siguientes figuras se muestran ejemplos.

 

GRAFICA 2D SOLVIS MAX 7

GRAFICA 3D SOLVIS MAX 7TABLA SOLVIS MAX 7

EN LOS MEDIOS

A continuación, podéis ver la repercusión que ha tenido esta noticia en los medios.

SI QUIERES MAS INFORMACION DE ESTE PROYECTO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS


 

 Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu

ETB rentzako grabatu dudan erreportaia ikusgai / Reportaje grabado para ETB

Joan den egunean ETB rentzako erreportai bat grabatu nuen, eta teleberri albistegian ikusi ahal izan zen, bertan etxean energia aurrezteko gomendio erraz batzuk azaltzen dira. Ez ba zenuen ikusi orain duzu aukera.

reportaje ahorro energia etb teleberri

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu


El pasado día grabe un reportaje para emitir en los informativos de ETB, en el reportaje se dan algunos sencillos consejos para ahorrar energía en el hogar. Si no tuviste la ocasión de verlo, ahora tienes la oportunidad.

reportaje ahorro energia etb teleberri

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu

Autokontsumorako Errege Dekretua / Real Decreto de Autoconsumo

Urriak 9 an onartutako 200/2015 errege dekretuak, autokontsumo elektrikoa erregulatzen du. Lehenengo zirriborroa argitaratu zenetik, zeresan handia eman du, eguzkiaren erabilpenari zerga jartzea aurreikusten zuelako, honek, energia berriztagarrien garapenean izango lukeen oztopoa dela eta. Bost minutuko bideo honetan, lege honen nondik norakoak azaltzen dira.

 


 

El Real Decreto 200/2015, aprovado el 9 de octubre, regula la producción de electricidad para autoconsumo. Desde el primer borrador del decreto se empezó a hablar de impuesto al sol y de gran lastre para el desarrollo de las energías renovables en España. En este capítulo analizamos algunos aspectos clave del Real Decreto.

Energia jardunaldiak 2015 / Jornadas energía 2015

ENERGIA 2015Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak azaroaren 3an eta 4an ospatuko ditu bosgarren ENERGIA jardunaldiak Donostiako Koldo Mitxelena Kulturunean. Bertan Gipuzkoako pobrezia energetikoaren azken datuak aurkeztuko dira, energiaren inguruan kezkatzen gaituzten gaiei erantzuna eman, eta berrikusiko dira energia kontsumitzaileok aurrezteko, eraginkorragoak izateko eta energiarekiko mendekotasun gutxiago izateko har ditzakegun neurri nagusietako batzuk.
Egitaraua kontsultatzeko egin klik HEMEN.El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación foral de Gipuzkoa, celebrará durante los próximos días 3 y 4 de noviembre en el Koldo Mitxelena (San Sebastián) sus quintas jornadas ENERGIA. A lo largo de las mismas se presentarán los últimos datos de pobreza energética para Gipuzkoa, se tratará de dar respuesta a cuestiones que en materia de energía nos inquietan a todos y se hará un repaso de algunas de las principales medidas que podemos tomar como consumidores de energía para ahorrar, ser más eficientes y menos dependientes.
Para consultar el programa pinche AQUÍ

Donostiako Sustapenarekin Danimarkara bidaia / Viaje a Dinamarca con @FomentoSS

66050_energia_eolica_copenaghen

2015eko Nazioarteko Enpresa Misioan Kopenhagen egon gara, Smart Cities-Hiri Adimentsuen alorrean dituzten berrikuntzak ikusten.

Hirigintza iraunkorraren eta energia aldetik hiri eraginkorragoa izatearen aldeko apustu argia egin dute Danimarkan. Danimarkak trantsizioaren buru izatea erabaki du eta hazkunde ekologikoko ekonomiaren motore izatea. Danimarka 2050 urterako erregai fosiletatik erabat aske, 2035 erako energia elektrikoaren %100 berriztagarria izateko konpromisoa hartu dute, Copenhague berriz, 2025 erako CO2 isuri neutro izaten munduko lehen hiriburua bihurtuko da

Bertako enpresa eta erakunde ezberdinak bisitatu ondoren, jasangarritasuna lortzeko jarrita dituzten helburuak betetzeko pauso irmoak ematen ari direla konprobatu ahal izan dugu, alor guztietan ari dira serio lanean (energia, mugikortasuna, eraikuntza…). Helburuak betetzeko bidean, argi dute gainera gai hauetan aitzindari izanda herrialdearen jarduera ekonomiarentzat onura handia izango dituztela.

Aipatzen zutenagatik, egoera hau ahalbidetzeko, ezinbestekoa izan da klase politiko guztiaren babesa, kolore politikoak alde batera utziaz. Ea guk ere ikasten dugun, nire ustetan hemen bait dago gakoa.

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu


En la Misión Empresarial Internacional del 2015, hemos visitado la ciudad de Copenhague, centrando la temática de la misma en Smart Cities-Ciudades Inteligentes.

La apuesta por una urbanización sostenible y unas ciudades energéticamente más eficientes es clara en Dinamarca. Dinamarca ha decidido liderar la transición y convertirse en una economía de crecimiento ecológico, completamente independiente de los combustibles fósiles para 2050, generar el 100% de la energía eléctrica con renovables. Copenague en cambio, para el 2025 prevé convertirse en la primera capital del mundo en ser “carbono neutral” .

Después de haber pasado varios días visitando empresas y entidades de Copenhague, hemos podido comprobar que están dando pasos firmes en todos los sectores (energía, movilidad, edificación…) para poder conseguir los objetivos que se han marcado. También tienen claro que siendo pioneros fomentando la transición hacia la sostenibilidad, serán capaces de beneficiar la actividad económica del país.

Según afirmaban, esta situación ha sido posible gracias al apoyo firme de la clase política, independientemente del color político de los diferentes gobiernos. A ver si aprendemos aquí también, yo creo que la clave está aquí.

Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eu / www.uhin.eu