SUNROOF, ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ALDE GOOGLEEK EGITEN DUEN APUSTU BERRIA / SUNROOF, GOOGLE APUESTA POR LAS ENERGIAS RENOVABLES

project-sunroof

Munduko edozein teilatutan, eguzki energia sortzeko dagoen potentziala jakitea posible izango da Google garatzen ari den erreminta berriari esker. Google maps teknologia erabiliz, helbidea jarri, zein motatako teilatua dugun, itzal ematen duten oztoporik dagoen jarri eta listo, erremintak urtean zenbat eguzki energia sortuko duen esango digu.

Informazio gehiago:

SUNROOF-en web orria ikus dezalezue proiektu honen informazio zehatzagoa (Ingelesez).

El Android libre (gazteleraz).


Mediante la tecnología de Google Maps, los usuarios serán capaces de saber cuánta energía podrían obtener instalando placas solares en sus tejados. Introducimos dirección, tipo de tejado, si tenemos obstáculos que nos produzcan sombras y listo, la herramienta nos informara de cuanta energía solar podremos generar en nuestro tejado.

Mas información:

En la web de SUNROOF podréis consultar información detallada del proyecto (en ingles).

El Android libre (en castellano).

Sektore elektrikoaren sketch komiko bat / Un sketch cómico del sector eléctrico

Zer gertatuko litzake argindarraren fakturatze eredua gure bizitzako beste alor batzuetara zabalduko balitzake?

Minutu eta erdiko sketch komiko  honetan duzu erantzuna. Parragarria iruditzen? Ba tamalez, hau da errealitatea sektore elektrikoan.


¿Qué pasaría si se aplicara el modelo de facturación de la electricidad a otros aspectos de nuestra vida cotidiana?

En este sketch cómico tienes la respuesta. ¿A que os parece gracioso? Pues por desgracia, es esta la realidad del sector eléctrico.

Jarri martxan zure enpresa-proiektua zerbitzuekin eta laguntza ekonomikoekin / Impulsa tu proyecto empresarial con servicios y ayudas económicas

descarga

Donostiako Sustapenak enpresa donostiarren eskuragarri jartzen du aholkularitza aditua eta laguntza ekonomikoak enpresa proiektu berritzaileak sustatzeko.

2014an, hiriko ia 200 enpresak izan ziren, besteak beste, Berrikuntza, Finantzaketa eta Nazioartekotzea zerbitzuen onuradun.
Nahiz eta enpresak pixkanaka gero eta aldekoagoa den ingurune batean lehiatu, merkatuko lehiakortasunak eta baldintzek oso zorrotzak izaten jarraitzen dute. Hobetzeko eta berritzeko beharrek gako izaten jarraitzen dute; horregatik, merkatuko gakoak, bezeroak, lehiakideak eta abar ezagutzen dituen aditu baten laguntza izatea giltzarri da ahalik eta epe laburrenean eta arrisku gutxienarekin enpresa-aukera berriak garatzeko.
Donostiako Sustapenak, Donostiako Ekonomia Suspertzeko 2015eko Planaren baitan, baliabide-multzo bat eskaintzen du ideiak enpresa-negozio bihurtzeko; zehazki, doako aholkularitza-zerbitzu aditua, programak, prestakuntza- eta informazio-jardunaldiak, eta laguntza ekonomikoak.
Merkatu berrietara sartzeko beharrik bai?, Zure produktua edo zerbitzua zaharkituta geratu al da?, Zure enpresarako aukera berri baten bideragarritasuna aztertzeko eta finantzaketa bilatzeko beharrik bai?
Etorri datorren uztailaren 21ean Talent House egoitzara eta ezagutu, lehen eskutik, laguntza- eta programa-multzoa eta, baita, horiek eskatzeko modua ere (epeak, prozedurak, memoriak eta balorazioa nola egin).
Aukera bikaina da zure enpresa-proiektuak aurrera jarrai dezan.
Eguna: Uztailaren 23ean
Ordua: 12:30etatik 13:30etara
Lekua: Talent House
(Baenako Dukearen kalea, 42, Donostia. 4. solairua)

Fomento de San Sebastián pone a disposición de las empresas donostiarras asesoramiento experto y ayudas económicas para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores

En 2014 cerca de 200 empresas de la ciudad fueron beneficiarias de servicios como Innovación, Financiación e Internacionalización.
A pesar de que las empresas compiten en un entorno que poco a poco va siendo más favorable, la competencia y condiciones del mercado son muy exigentes. La necesidad de mejorar e innovar son claves. Para ello contar con un experto que conozca las claves del mercado, clientes, competidores, etc es clave para desarrollar nuevas oportunidades empresariales en el menor tiempo y con los menores riesgos posibles.
Fomento de San Sebastián, en el marco del Plan Estímulo Económico 2015, lanza    una batería de medios traducida en servicios de asesoramiento experto gratuito, programas, jornadas formativas e informativas y ayudas económicas para transformar las ideas en negocios empresariales.
¿Necesitas acceder a nuevos mercados?, ¿tu producto o servicio se ha quedado obsoleto?, ¿precisas analizar la viabilidad de una nueva oportunidad para tu empresa y buscar financiación?
Acude el próximo 23 de julio a Talent House y conoce de primera mano el conjunto de ayudas y programas, así como la forma de presentarse a los mismos (plazos, procedimientos, desarrollo de memorias y evaluación).
Es una oportunidad única para que su proyecto empresarial siga avanzando.
Día: 23 de julio
Hora: 12:30h-13:30h
Lugar: Talent House
(C/ Duque de Baena nº42, Donostia. 4ª planta)

Diru laguntza, energiaren eraginkortasuna eta aurreztea sustatzeko / Subvenciones para fomento de ahorro y eficiencia energética

Originally posted on Energia Aurreztu:

aldundia kamara

Gipuzkoako Bazkundeak zuzenduta, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren  lankidetzarekin bultzatutako enpresa arloan Energia aurrezteko eta eraginkortasuna lortzeko programa.

Egun, hau da irekia daukaten deialdia:

 • Gipuzkoako enpresa industrial txiki eta ertainetan monitorizazio energetikoa lortzeko sistema eta energiaren kudeaketa prozesua ezartzea.

Zer lortuko du enpresak programa honetan parte hartzen badu?

 • Energia kontsumoen monitorizaziorako sistema.
 • Energia kudeatzeko sistema.
 • Ekipoak erosteko laguntza eta datuak lortzeko plataforma hautatzeko laguntza.
 • Monitorizazio plataforma kudeatzeko tutoretza eta trebakuntza.
 • Monitoriazaio parametrizatzeko eta ustiatzeko aholkularitza.
 • Programak barne hartzen dituen ekintzetan % 75eko laguntza.

Ekintzaren deskribapena, izen ematea eta parte hartzeko baldintzak.

Aurretik burututako ekintzak eta hauen emaitzak:

 • 2013 sektoreak: plastikoen eta kautxoaren eraldaketa, forja, estampazioa, enbutizioa, trokelaketa, mozketa eta errepulsaketa, fundizioa, eta metalezko artikuluen fabrikazioa. Emaitzak
 • 2012 Makineria fabrikatzaileen sektorea. Emaitzak.
 • 2011 Metal-Mekanika Sektorea (beren ekoizpen prozesua txirbil-harroketan nagusiki oinarritzen duten enpresak). 

Cámara de Gipuzkoa dirige el programa destinado al ahorro y eficiencia energética empresarial, promovido conjuntamente con Diputación Foral…

View original 156 more words

Diru laguntza, energiaren eraginkortasuna eta aurreztea sustatzeko / Subvenciones para fomento de ahorro y eficiencia energética

Originally posted on Energia Aurreztu:

aldundia kamara

Gipuzkoako Bazkundeak zuzenduta, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren  lankidetzarekin bultzatutako enpresa arloan Energia aurrezteko eta eraginkortasuna lortzeko programa.

Egun, hau da irekia daukaten deialdia:

 • Gipuzkoako enpresa industrial txiki eta ertainetan monitorizazio energetikoa lortzeko sistema eta energiaren kudeaketa prozesua ezartzea.

Zer lortuko du enpresak programa honetan parte hartzen badu?

 • Energia kontsumoen monitorizaziorako sistema.
 • Energia kudeatzeko sistema.
 • Ekipoak erosteko laguntza eta datuak lortzeko plataforma hautatzeko laguntza.
 • Monitorizazio plataforma kudeatzeko tutoretza eta trebakuntza.
 • Monitoriazaio parametrizatzeko eta ustiatzeko aholkularitza.
 • Programak barne hartzen dituen ekintzetan % 75eko laguntza.

Ekintzaren deskribapena, izen ematea eta parte hartzeko baldintzak.

Aurretik burututako ekintzak eta hauen emaitzak:

 • 2013 sektoreak: plastikoen eta kautxoaren eraldaketa, forja, estampazioa, enbutizioa, trokelaketa, mozketa eta errepulsaketa, fundizioa, eta metalezko artikuluen fabrikazioa. Emaitzak
 • 2012 Makineria fabrikatzaileen sektorea. Emaitzak.
 • 2011 Metal-Mekanika Sektorea (beren ekoizpen prozesua txirbil-harroketan nagusiki oinarritzen duten enpresak). 

Cámara de Gipuzkoa dirige el programa destinado al ahorro y eficiencia energética empresarial, promovido conjuntamente con Diputación Foral…

View original 156 more words

Diru laguntza, energiaren eraginkortasuna eta aurreztea sustatzeko / Subvenciones para fomento de ahorro y eficiencia energética

aldundia kamara

Gipuzkoako Bazkundeak zuzenduta, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren  lankidetzarekin bultzatutako enpresa arloan Energia aurrezteko eta eraginkortasuna lortzeko programa.

Egun, hau da irekia daukaten deialdia:

 • Gipuzkoako enpresa industrial txiki eta ertainetan monitorizazio energetikoa lortzeko sistema eta energiaren kudeaketa prozesua ezartzea.

Zer lortuko du enpresak programa honetan parte hartzen badu?

 • Energia kontsumoen monitorizaziorako sistema.
 • Energia kudeatzeko sistema.
 • Ekipoak erosteko laguntza eta datuak lortzeko plataforma hautatzeko laguntza.
 • Monitorizazio plataforma kudeatzeko tutoretza eta trebakuntza.
 • Monitoriazaio parametrizatzeko eta ustiatzeko aholkularitza.
 • Programak barne hartzen dituen ekintzetan % 75eko laguntza.

Ekintzaren deskribapena, izen ematea eta parte hartzeko baldintzak.

Aurretik burututako ekintzak eta hauen emaitzak:

 • 2013 sektoreak: plastikoen eta kautxoaren eraldaketa, forja, estampazioa, enbutizioa, trokelaketa, mozketa eta errepulsaketa, fundizioa, eta metalezko artikuluen fabrikazioa. Emaitzak
 • 2012 Makineria fabrikatzaileen sektorea. Emaitzak.
 • 2011 Metal-Mekanika Sektorea (beren ekoizpen prozesua txirbil-harroketan nagusiki oinarritzen duten enpresak). 

Cámara de Gipuzkoa dirige el programa destinado al ahorro y eficiencia energética empresarial, promovido conjuntamente con Diputación Foral de Gipuzkoa.

Actualmente está abierta la convocatoria siguiente:

 • Implantación de un sistema de monitorización energética y de un proceso de gestión energética en pequeñas y medianas empresas industriales de Gipuzkoa.

¿Qué conseguirá participando en este programa?

 • Un sistema de monitorización de consumos energéticos.
 • Un proceso de gestión energética.
 • Apoyo a la compra de los equipos y selección de la plataforma de captura de datos.
 • Tutorización y formación para la gestión de la plataforma de monitorización.
 • Asesoramiento para la explotación y parametrización de la monitorización.
 • Ayuda del 75% en las acciones comprendidas en este programa.

Inscripción, descripción y condiciones de participación.

Anteriores acciones realizadas y resultados:

 • 2013 Sectores de transfomado del caucho y materias plásticas, y forja, estampació, embutición, troquelado, corte y repulsado, fundación y fabricación de artículos metálicos. Resultados
 • 2012 Sector de fabricantes de maquinaria. Resultados
 • 2011 Sector metal-mecánico (empresas cuyo proceso productivo se basa fundamentalmente en el mecanizado por arranque de viruta). Resultados.