Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Uliazpi Fundazioa (Donostia) / Fundación Uliazpi (Donostia)

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Gipuzkoako Foru Aldundia / Uliazpi Fundazioa Kokapena / Situación Donostia (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Energia berriztagarriak + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Energías renovables + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %36.3 / 327.062 kWh/urteko