Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

UBA Adingabeen zentroa (Donostia) / Centro de menores UBA (Donostia)

Ikuskaritza Energetiko / Auditoría energética Eragilea / Promotor Gipuzkoako Foru Aldundia / Dianova Kokapena / Situación Donostia (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Energia berriztagarriak + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Energías renovables + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %42.8 / 89.810 kWh/urteko