Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

Arcco Amara Merkatal Zentroa / Centro Comercial Arcco Amara

Aholkularitza Energetikoa / Auditoría Energética Eragilea / Promotor Arcco Amara Merkatal Zentroko erabiltzaile komunitatea / Comunidad de Usuarios del Centro Comercial Arcco Amara Kokapena / Situación Donostia (Gipuzkoa) Ebazpena / Solución Energia berriztagarriak + Eraginkortasun energetikoa + Ur aurreztea / Energías renovables + Eficiencia Energética + Ahorro de agua Proposatutako energia aurreztea / Ahorro energético propuesto %41.9 / 690.711 kWh/urteko