Araudia / Normativa · Aurreztea / Ahorro · Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados · Energia Berriztagarriak / Energías Renovables · Ibilgailu elektrikoa / Vehículo eléctrico

Beizama, Errezil eta Zestoako Energia Planaren diseinua / Diseño del Plan Energético de Beizama, Errezil y Zestoa

Hileroko kontsumoen grafikoa

2020-2021 Urtea / Año 2020-2021

Lan Mota / Tipo de trabajo

Aholkularitza /Consultoria

Eragilea / Promotor

Beizama, Errezil, Zestoako Udala eta Iraurgi Berritzen (Urola Erdiko Garapen Agentzia)

Kokapena / Situación

Urola Erdia

Proposatutako hobekuntzak / Mejoras propuestas

Iraurgi Berritzen Garapen Agentziak eskatuta Beizama, Errezil eta Zestoako Energia Plana burutu dugu, Euskal Autonomia Erkidegoaren Jasangarritasun Legeak eskatzen duen moduan. Modu honetan, Udalerrietan energia eraginkortasuna hobetu eta berriztagarriak ezartzeko azterketa egin da. Lana 5 zutabetan banatu dugu:

Inbentarioa:

Udal bakoitzean  argiteria publikoa, Udal eraikinak eta Udalaren flotaren inbentarioa egin da, atal bakoitzak duen energia kontsumoa aztertuaz, eta etorkizunean hilabetez hilabete atal bakoitzeko elementu bakoitzean emango den kontsumoaren jarraipena egiteko.

Energia Diagnosia:

Argiteria publikoa, Udal eraikinak eta Udalaren flotaren egungo egoeraren eta etorkizunari begira aurreikusita duten energia plangintzari buruzko diagnosia egin da.

Ekintza plana:

Aurrerantzean negutegi efektua sortzen duten gasen isuria murrizteko (Argiteria publikoan, Udal eraikin, Udalaren flotan, Udal naiz herri mugikortasunean, sektore residentzialean eta 1 go, 2. Eta 3. Sektorean) eta helburuak betetzeko ezarri beharreko ekintza jakinen zehaztapena deskribatu da. Udalerri bakoitzarentzat neurri bakoitza deskribatzen duen 45 fitxa egin dira.

Energia planaren neurri baten fitxaren irudi bat

Energia berriztagarriak ezartzeko plangintza:

Udal eraikinetan energia berriztagarriz osaturiko azpiegiturak eraikitzeko potentziala deskribatzen duen txostena idatzi da (fotovoltaikoa, eguzki termikoa, eta biomasa).

Fotovoltaikoa

Modu partekatuan eraikitako instalazioen proposamena aurkeztu da. Aldi berean, 11 energia komunitate aztertu dira.

Biomasa

Egokia den eraikinetan, biomasaz hornitutako instalazioak proposatu dira.

Biomasa instalakuntzaren eredua

Horniketa elektrikoen doiketa:

Udala guztien 100 horniketa elektriko aztertu eta doitu ditugu. Horniketa bakoitzeko txosten bat egin da eta amaieran laburbiltzeko udal horniketa guztien doiketa laburtzen duen txostena gehitu da. Horniketa elektrikoak doituaz, urtean 30.000€ aurrezteko potentziala dutela erakutsi da. Kontratu hauek guztiek doitzea arrunt erreza da telefono dei baten bidez egiten baita; informazio guzti hau energia komertzializatzaileari eman, eta aldaketa eskatzea besterik ez da.

Horniketa elektrikoen doiketaren txostenaren zati bat

A petición de la Agencia de Desarrollo Iraurgi Berritzen se ha llevado a cabo el Plan Energético de los Ayuntamientos de Beizama, Errezil y Zestoa. Un estudio para la mejora de la eficiencia energética en los municipios y la implantación de renovables, tal y como contempla la Ley de Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma Vasca. Para ello hemos dividido el trabajo en 5 partes:

Inventario:

En cada Ayuntamiento se ha realizado un inventario del alumbrado público, de los edificios municipales y de la flota municipal. Se ha analizado el consumo energético de cada una de las secciones y realizado un seguimiento del consumo que a partir de ahora se llevará a cabo mensualmente.

 Diagnóstico Energético:

Para cada uno de los Ayuntamientos se ha realizado un diagnóstico de la situación actual y de la planificación energética prevista de cara al futuro del alumbrado público, los edificios municipales y la flota municipal.

Plan de acción:

El objetivo de cada uno de los  planes de acción es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Alumbrado público, Edificios Municipales, Flota Municipal, Movilidad Municipal y Local y Sector Residencial y Sectores 1, 2 y 3. Para ello, se han descrito las  acciones concretas a implantar para el cumplimiento de los objetivos; para lo que se han elaborado 45 fichas para cada uno de los tres municipios que describen cada una de las medidas a implantar.

Planificación de la implantación de energías renovables:

Para cada uno de los Ayuntamientos se ha redactado un informe que describe el potencial de construcción de infraestructuras basadas en  energías renovables a implementar en  edificios municipales (fotovoltaica, solar térmica y biomasa).

Fotovoltaica

A cada uno de los tres ayuntamientos se presenta la propuesta de llevar a cabo instalaciones fotovoltaicas construidas de forma compartida. A tal fin, se  analizan 11 comunidades energéticas.

Biomasa

En los edificios municipales que se han considerado adecuados se ha propuesto la creación de instalaciones alimentadas con biomasa.

Ajustes de los suministros eléctricos:

Entre  los tres ayuntamientos se han revisado y optimizado un total de 100 suministros eléctricos. Así mismo, se ha elaborado un informe individual de cada suministro eléctrico, además de incluir un informe resumen de la optimización global   de los suministros de cada municipio. Gracias a la optimización de todos los suministros eléctricos de los tres municipios se ha podido obtener un potencial de ahorro anual de 30.000 €. Para finalizar, añadir que realizar las modificaciones pertinentes en todos estos contratos se lleva a cabo  de forma sencilla, mediante una llamada telefónica a la comercializadora que tiene contratada el ayuntamiento y  solicitando el cambio de condiciones.

SI QUIERES MAS INFORMACION DE ESTE PROYECTO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS

PROIEKTU HONI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO NAHI BA DUZU JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

 Uhin Energia Aholkularitza

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422  info@uhin.eus/www.uhin.eus

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s