Autokontsumoa / Autoconsumo · Egindako lanak / Trabajos realizados · Energia Berriztagarriak / Energías Renovables

Energia berriztagarriz elikatutako azpiegitura termiko eta elektrikoak, @asteasukoudala eraikinetan / Infraestructuras térmicas y eléctricas, para alimentar mediante energías renovables edificios públicos de @asteasukoudala

asteasu udala microred districtheating red de calor energias renovables ahorro energia eficiencia energetica foto

2018 Urtea

Lan Mota / Tipo de trabajo

Ingeniaritza / Ingeniería

Eragilea / Promotor

Asteasuko Udala

Kokapena / Situación

Asteasu (Gipuzkoa)

Proposatutako hobekuntzak / Mejoras propuestas

Biomasa eta eguzki energia fotovoltaiko bidez elikatutako azpiegitura termiko eta elektrikoak eraikitzeko beharrezko diren osagai guztien diseinua egin da. Soluzio bakoitzaren bideragarritasun tekniko ekonomikoa eta obra unitateak deskribatuaz.

asteasu udala microred districtheating red de calor energias renovables ahorro energia eficiencia energetica esquema fv

Alde batetik, biomasaz elikatutako zentral termiko diseinatu da, lurrazpiko bero sare baten bidez eraikin guztiak elikatzeko. Eraikin bakoitzak, bero saretik jasoko du beharrak asetzeko behar duen energia guztia.

asteasu udala microred districtheating red de calor energias renovables ahorro energia eficiencia energetica baterias
Bateriak / Baterías

Bestalde, mikrosare elektrikoa ere diseinatu da, eguzki energia bidez aipatutako eraikinak auto-elikatzeko. Sortuko liratekeen balizko energia soberakinak aprobetxatzeko, bateriatan metatzeko sistema jarriaz. Mikrosareak energi beharra izango balu, orain arte bezala banaketa saretik hartuko luke.


Se ha realizado el diseño de los elementos necesarios para la construcción de las infraestructuras térmicas y eléctricas alimentadas por la biomasa y la energía solar fotovoltaica, describiendo la viabilidad técnico económica y unidades de obra de cada una de las soluciones.

Por un lado, se ha diseñado una central térmica alimentada con biomasa para dar suministro térmico a todos los edificios a través de una red de calor subterránea. Cada edificio, recibirá de la red de calor toda la energía necesaria para satisfacer la demanda térmica.

asteasu udala microred districtheating red de calor energias renovables ahorro energia eficiencia energetica esquema
Eskema hiraulikoa

Por otro lado, también se ha diseñado una micro red alimentada por energía solar fotovoltaica, que en autoconsumo suministrará energía eléctrica que demandan los edificios conectados. Para aprovechar los posibles excedentes de energía, se ha diseñado un sistema de acumulación de baterías. Si la microred necesitara energía más energía que la que está generando o tiene acumulada, el sistema se abastecería mediante  la red de distribución.

asteasu udala microred districtheating red de calor energias renovables ahorro energia eficiencia energetica balantzea
Mikrosarea balantzea / Balance microred

Aztertutako eraikinak / Edificios estudiados.

Udaletxea, kiroldegia, kulturetxea eta osasun zentroa / Ayuntamiento, polideportivo, casa de cultura y centro de salud.

PROIEKTU HONI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO NAHI BA DUZU  JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

SI QUIERES MAS INFORMACION DE ESTE PROYECTO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS

 Uhin Energia Aholkularitza

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eus / www.uhin.eus

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s