Egindako lanak / Trabajos realizados · Eraikin pasiboak / Casa pasiva

#Passivhaus bio-eraikuntza estandarretan oinarritutako etxebizitza birgaitzea Donostian / Rehabilitación de vivienda en Donostia, basado en estándar #Passivhaus y bio-construcción

UHIN berria

2018 Urtea

Lan Mota / Tipo de trabajo

Aholkularitza energetikoa, ingeniaritza eta obra zuzendaritza.

Consultoría energética, ingeniería y dirección de obra

Eragilea / Promotor

Partikularra

Kokapena / Situación

Donostia (Gipuzkoa)

Proposatutako hobekuntzak / Mejoras propuestas

Donostiako bloke batean kokatutako etxebizitzan birgaitzea passivhaus eta bioeraikuntza estandarrean oinarrituta. Jarraian deskribatzen diren neurriak hartu dira:

Rehabilitación de vivienda en Donostia, basado en estándar Passivhaus y bio-construcción. A continuación se describen las medidas adoptadas:

Bioeraikuntza Biocostrucción:

Egurrezko zola barnizatu beharrean, olio naturalarekin tratatu da / Suelo acabado con aceite natural en vez de barnizado

Eraiki diren pareta berriak buztinarekin amaitu dira, material honek airea garbitu eta inertzia ematen dio etxeari / Las nuevas paredes se han  construido con revoco de arcilla, material que le aporta inercia a la vivienda y purifica el aire.

donostia passivhaus rehabilitacion ahorro energia eficiencia energetica energias renovables reboco arcilla
Buztinezko paretak / Revoco de arcilla

 

Kanpoko paretak, uhin elektromagnetikoak ekiditeko lurrera konektatutako grafitozko geruzarekin tratatu dira / A  las paredes exteriores se les ha aplicado una solución de grafito con conexión a puesta a tierra para evitar la contaminación electromagnética.

donostia passivhaus rehabilitacion ahorro energia eficiencia energetica energias renovables pareta grafito
Grafitodun pareta / Pared con grafito

Sabaiak eta paretak toxikorik gabeko margotik margotu dira / Las paredes y techos se han pintado con pinturas libres de tóxicos.

Bideo honetan, bizitzeko erabiltzen diren espazioetan, eraikitzeko material biobateragarriak hautatzearen garrantzia azaltzen da / En este vídeo se explica la importancia de seleccionar materiales biocompatibles para la construcción de espacios habitables

Energia aurrezteko, passivhaus standarra:

Zer da passivhaus estandarra / Que es el estándar passivhaus

Etxebizitzan aire infiltrazioak aurkitzeko bowerdoor proba egin da. / Se ha realizado el ensayo blowerdoor para detectar las infiltraciones de aire.

bowerdoor proba / ensayo blowerdoor

Zubi termiko eta pareten isolatu dira / Se han aislado las paredes y puentes térmicos

Kalitate altuko leihoak jarri dira, emisio baxuko beira bikoizdunak eta argoi gasarekin beteriko ganberarekin / Se han instalado ventanas herméticas de altas prestaciones, con doble vidrio bajo emisivo y cámara de argón.

donostia passivhaus rehabilitacion ahorro energia eficiencia energetica energias renovables ventanas argon bajo emisivos
Beria bikoitza argoiarekin / Doble vidrio con cámara de argon

Etxeko airea kalitatea bermatzeko, berreskuragailu entalpikodun aireztatze sistema jarri da. Aparailu honek energia galerarik eragin gabe, etxeko airea berritzen du, uneoro barrengo airea garbi eta osasuntsu mantenduaz / Para garantizar la calidad del aire del interior, se ha instalado un sistema de ventilación con recuperador entalpico. Este aparato renueva el aire sin provocar pérdidas de energías, manteniendo continuamente el aire interior limpio y saludable

berreskuragailu entalpikodun aireztatze sistema / ventilación con recuperador entalpico

Sukaldetzean sortzen diren keak garbitzeko plasmadun aire xurgagailua jarri da / Para limpiar los humos que se generan al cocinar, se ha instalado un extractor de filtro de plasma

 

PROIEKTU HONI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO NAHI BA DUZU  JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN

SI QUIERES MAS INFORMACION DE ESTE PROYECTO PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS

 Uhin Energia Aholkularitza

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eus / www.uhin.eus

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s