Egindako lanak / Trabajos realizados · Ikastaroak / Cursos

ALFABETIZAZIO ENERGETIKORAKO TAILERRAK / TALLERES PARA LA ALFABETIZACION ENERGETICA

energia-tailerra-2017-01-13-at-10-41-36
Tailerra ematen Berastegin /  Impartiendo taller en Berastegi

Dagoeneko 200 pertsonak baino gehiagok parte hartu dute Gipuzkoako hainbat herrietan hiritarrei zuzendutako Energia alfabetizaziorako ematen ari naizen tailerretan. Lehenengo tailerrak, energia elektrikoaren kontratazioan aurrezteko zer egin behar den erakusten du eta bigarrenean berriz, gure etxean energia eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarri bidez modu garbian sortzeko ditugun aukerak erakusten dira. Jarraian erakusten dira bi tailer hauen xehetasunak.

Ya son más de 200 las personas que han participado en los talleres de alfabetización energética que he impartido en diferentes municipios de Gipuzkoa. En el primer taller, se enseña cómo se puede ahorrar en la contratación de energía eléctrica, mientras que en el segundo taller, se muestra al participante formas de mejorar la eficiencia energética de su vivienda  y de generar de forma limpia mediante energías renovables. A continuación se muestra detalle de los dos talleres.

 

Lan Mota / Tipo de trabajo

Tailerra / Taller

 

Eragilea / Promotor

Tolosaldea Garatzen, Hernaniko Udala, Erenteriako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia

 

Kokapena / Situación

Donostia, Asteasu, Altzo, Orendain, Irura, Tolosa, Anoeta, Alegi, Aduna, Ibarra, Berastegi, Hernani eta Errenteria.

 

1. TAILERRA:

NOLA AURREZTU DIRUA ENERGIA ELEKTRIKOAREN KONTRATAZIOAN

Tailerraren helburua:

Kontratazio elektrikoan dirua nola aurrez daiteken. Horretarako, faktura elektrikoak zertan datzan ikusiko da. Behin hau ulertuta, dirua aurrezteko ditugun aukera eta baliabideak erabiliko ditugu, beti ere gure etxeetan jarri berri duten kontagailu elektronikoak jasotzen dituen datuaz baliatuz.

Zure faktura ekartzen ba duzu, kasu erreal batekin saia gaitezke.

Nori zuzendua:

Energiari buruzko ezagutza tekniko berezirik ez duen hiritar orori.

Gaitegia:

 1. Faktura elektrikoa.
 2. Potentzia doiketa.
 3. Ordutegi Bereizketa duen Tarifa.
 4. Komertzializadora doiketa
 5. Erremintak
 6. Iberdrolako telegestio plataforma.
 7. Comparador ofertas energia (CNMC).
 8. Simulador de la factura de electricidad (CNMC).

 

Tailerraren iraupena 120 minutukoa da, 90 minutu edukiak azaltzen eta ondoren beste 30 minutu zalantzak argitzeko aurreikusten da. Bezeroak ala eskatuta, tailerra eskaeraz naiz gazteleraz emateko aukera dago.

optimizacion potencia talleres tallerrak energia doiketa
Potentzia doiketa: Horniketen % 65 ak behar baino potentzia gehiago du kontratatuta / Optimizando la potencia: El 65% de los suministro tienen contratado mas potencia que la necesária.

 

 

TALLER 1:

COMO AHORRAR DINERO EN LA CONTRATACIÓN ELÉCTRICA DE NUESTRO HOGAR

Objetivos del taller:

Conocer cómo ahorrar dinero en la contratación eléctrica de nuestro hogar. Para ello aprenderemos a identificar los diferentes conceptos de la factura eléctrica. A continuación conoceremos diferentes posibilidades y recursos que ofrece la utilización de los datos del contador electrónico de nuestra vivienda.

Si traes tu factura eléctrica, podremos intentarlo con un caso real.

Dirigido a:

A todo ciudadano, sin que sea necesario un conocimiento especifico sobre energía.

Contenido:

 1. Factura eléctrica.
 2. Optimización de la potencia contratada
 3. Tarifa de discriminación horaria.
 4. Optimización de comercializadora.
 5. Herramientas
  1. Plataforma de tele gestión de Iberdrola.
  2. Comparador de ofertas de energía (CNMC)
  3. Simulador de la factura de electricidad (CNMC).

 

La duración del taller es de 120 minutos, 90 minutos para desarrollar el contenido y 30 minutos para resolver dudas y contestar a preguntas. El taller se puede impartir en euskera o castellano.

optimizacion potencia talleres tallerrak energia doiketa tabla ahorro discriminacion horaria
Ordutegi bereizketa duen tarifa: Etxebizitza gehienetan pena merezi du tarifa hau kontratatzea / Tarifa de discriminación horaria: En la mayoría de las viviendas merece la pena este tipo de contrato.

 

2. TAILERRA:

NOLA AURREZTU ENERGIA TERMIKOA ETA ELEKTRIKOA GURE ETXEBIZITZETAN

Tailerraren helburua:

Gutxieneko kostua edo batere kosturik ez duten neurriekin energia-kontsumoak gutxitzeko prozesua erakustea, eta, nola ez, erosotasun altua mantenduta. Hori egin daiteke, betiere baldin badakigu nola erabili modu eraginkorrean etxeko ekipoak eta nola hautatu merkatuko ekiporik eraginkorrenak.

 1. Etxeko kontsumoaren datuak.
 2. Kasu praktikoa, energia-kontsumoa gutxitzeko prozesua
 3. Badakizu zer argiztapen aukeratu gure etxeko espazio bakoitzerako?
  1. Oinarrizko argiztapen-kontzeptuak
  2. Argi-motak
  3. LED lanparak
  4. Nolako argia behar dut gure etxean?
 4. Etxetresna elektrikoak, zenbat kontsumitzen dute? eta nola aukeratu nire beharren arabera?
  1. Energia-etiketa berria
  2. Kontuz ibili gehien kontsumitzen duten etxetresna elektrikoekin
  3. Nola hautatu ekipo eraginkorrenak nire beharren arabera
 5. A zer faktura etortzen den neguan! Zer egin dezaket berokuntzan eta ur beroan aurrezteko?
  1. Nola gutxitu nire beharra
  2. Galdara-motak
  3. Nola lan egin beti “kondentsazio” baldintzetan
  4. Balbula termostatikoa
  5. Bioklimatikoa, energia-kontsumoa gutxitzeko
  6. Energia berriztagarriei buruzko zertzeladak (egurra, eguzkia…)
 6. Energia berriztagarriak

 

Tailerraren iraupena 120 minutukoa da, 90 minutu edukiak azaltzen eta ondoren beste 30 minutu zalantzak argitzeko aurreikusten da. Bezeroak ala eskatuta, tailerra eskaeraz naiz gazteleraz emateko aukera dago.

ahorro en vivienda etxebizitzetan aurreztea tailerra taller curso kurtsoa energia ahorro aurreztea
Neurri egokiak hartzen ba dira aurreztea lortzen da /  Si se toman las medidas adecuadas se consigue ahorrar

 

 

2º TALLER:

COMO AHORRAR ENERGÍA TÉRMICA Y ELÉCTRICA EN EL HOGAR

Objetivos del taller:

Mostrar el proceso de disminución de consumos energéticos con medidas de costo mínimo o cero, y por supuesto, manteniendo un confort elevado. Esto es posible, siempre que se sepa cómo hacer uso de forma eficiente de los equipos que tenemos en el hogar, así como sabiendo seleccionar los quipos más eficientes del mercado.

 1. Datos de consumo en el hogar.
 2. Caso práctico, proceso llevado para reducción de consumos energéticos.
 3. ¿Sabes qué iluminación elegir para cada espacio de tu hogar?
 4. Conceptos básicos de iluminación.
  1. Tipos de luminarias.
  2. Las lámparas LED.
  3. ¿Qué tipo de luz necesito?
 5. Electrodomésticos, ¿Cuánto consumen? y ¿Cómo los elijo según mis necesidades?
  1. La nueva etiqueta energética.
  2. Ojo a los electrodomésticos que más consumen.
  3. Cómo selecciono los equipos más eficientes según mis necesidades.
 6. ¡Qué factura en invierno! ¿Qué puedo hacer para ahorrar en calefacción y agua caliente?
  1. Cómo reduzco mi demanda.
  2. Tipos de calderas domésticas.
  3. Cómo trabajar siempre en condiciones de “condensación”.
  4. La válvula termostática.
  5. Bioclimático para reducir el consumo energético.
  6. Pinceladas sobre Energías Renovables (leña, solar…)
 7. Energías Renovables.

 

La duración del taller es de 120 minutos, 90 minutos para desarrollar el contenido y 30 minutos para resolver dudas y contestar a preguntas. El taller se puede impartir en euskera o castellano.

ENERGIA BERRIZTAGARRIA BIOMASA EGIZKI ESKEMA
CO2 isuri neutrodun etxean bizitzea posible da / Es posible vivir en una vivienda neutra de emisiones de CO2

 

 

TAILER HAUEK ANTOLATZEKO ASMOA BA DUZU  JAR ZAITEZ GUREKIN HARREMANETAN
SI TIENES INTENCIÓN DE ORGANIZAR ESTOS TALLERES,  CONTACTA CON NOSOTROS

 Uhin Energia eta Ingurumena

Euskal Herria 1 – 20.003 Donostia – Tel: 943427270 / 665733422   info@uhin.eus / www.uhin.eus

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s