Beste gaiak / Otros temas · Egindako lanak / Trabajos realizados

#SmartKalea: 23 lokal komertzialen monitorizazioa eta energia aholkularitza / Monitorización y asesoramiento energético a 23 locales comerciales

1405687210_242398_1405695033_noticia_normal

Instalazioa eta aholkularitza / Instalación y consultoría

Eragilea / Promotor

Donostiako Sustapena / Fomento de San Sebastián

Kokapena / Situación

Donostia (Gipuzkoa)

Ebazpena / Solución

Jarraipen sistema eta urruneko energia kudeaketaren instalazioa. / Instalación de sistema de monitorización y gestión energética remota.

SmartKalearen helburua da ingurumen-arloko iraunkortasuna, energia-eraginkortasuna, herritarren parte-hartzea eta gardentasuna sustatzea eta hori guztia puntako teknologiaren bitartez. Smartkalea Kale Nagusian gauzatu da; hau da, Donostiako Alde Zaharreko kale nagusietariko batean. Zehazki, energia eta ura gehiago aurreztea lortu nahi da Donostiako saltokietan eta etxebizitzetan, kaleko azpiegitura batzuetan aurreztearekin batera / SmartKalea nace con el objetivo de fomentar la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia energética, la participación ciudadana y la transparencia utilizando tecnología puntera y se materializa en la Calle Mayor, una de las principales calles de la Parte Vieja Donostiarra. Concretamente, pretende conseguir un mayor ahorro de consumo energético y agua en los comercios y viviendas de Donostia, además de un ahorro respecto a algunas infraestructuras de la calle.

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s